เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา ส.ส.ท. หน้า: 1

2/4/2019

ส.ส.ท. ต้อนรับ METI และสถานทูตญี่ปุ่นประจำเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน Robotics and Automation

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

17/3/2019

ส.ส.ท. รวมพลังวิ่งเพื่อการกุศล TPA Charity Run 2019

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

8/2/2019

สคช. จับมือ ส.ส.ท. ในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะที่ 3

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

24/12/2018

ส.ส.ท. เดินสายสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

6/12/2018

ศาสตราจารย์กิตติคุณวิวัฒน์ ตัณฑพานิชกุล อุปนายกด้านพัฒนาวิชาการ ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมี

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

20/11/2018

โครงการ TJ-SMEs Program จัดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลางาน Business Matching ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

16/10/2018

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นำคณะผู้บริหาร ส.ส.ท. คณะกรรมการวิชาการและตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ และผู้ชนะเลิศการแข่งขัน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

10/9/2018

สมาคมส่งเสริมเทคโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

30/8/2018

นายกสมาคมฯ ร่วมบรรยายในงานสัมมนา 11th Thai Kuramae Kai General Meeting

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

24/8/2018

ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก จัดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงงานยาคูลท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

7/8/2018

ตัวแทนผู้มีจิตศรัทธา เข้ามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

24/7/2018

ส.ส.ท. มอบเงินสนับสนุนเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับ มูลนิธิโสสะแห่งเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา ในพระราชินูปถัมภ์

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

30/6/2018

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดงานปาฐกถาพิเศษ และงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

10/6/2018

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดการแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

10/6/2018

นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือสนับสนุนเทคนิค FA/Robotic สำหรับ SMEs

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

23/5/2018

ส.ส.ท. พบ ประธาน JTECS สานต่อนโยบาย TPA Cluster

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

25/4/2018

ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก มอบเงินรายได้จากการจัดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา TPA Charity Run for the Blind 2018 ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

18/3/2018

ส.ส.ท. จัดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาเดิน-วิ่งการกุศล TPA Charity Run 2018 Run for Blind

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

16/1/2018

สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในสารคดีอาทิตย์อุทัยที่เจ้าพระยา

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

23/11/2017

ส.ส.ท. ร่วมลงนามความร่วมมือกับเครือสุมิพล เตรียมพร้อมรับ EEC

อ่านรายละเอียดเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา