หัวหน้าแผนกฝึกอบรม จำนวน 1 ตำแหน่ง


สถานที่ทำงาน: สาขา พัฒนาการ

รายละเอียดงาน

สร้าง พัฒนา วางแผนและบริหารจัดหลักสูตรอบรมทางด้านสมรรถนะงานสายวิศวกรรม การบำรุงรักษา หรือ การ ผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆ ยกเว้น สาขาโยธา 2. ผ่านการเป็นหัวหน้าระดับแผนก งาน หรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีพนักงานที่รับผิดชอบตั้งแต่ 5 คนเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาไป 3. มีอายุระหว่าง 30 - 35 ปี 4. เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.5 5. เคยสอนงานและจัดหลักสูตรด้านบำรุงรักษาหรือด้านการผลิตให้กับพนักงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ
กรอกใบสมัครงานออนไลน์ Download ใบสมัคร
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัครงานได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สำนักงานสุขุมวิท
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ดูแผนที่
เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา 0-2258-0320-5 (ต่อ 1116)
E-Mail: career@tpa.or.th
สำนักงานพัฒนาการ
534/4 ซอยพัฒนาการ 18 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ดูแผนที่
เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา 0-2258-0320-5 (ต่อ 1116)
E-Mail: career@tpa.or.th

<< กลับเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา ตำแหน่งงาน ส.ส.ท.