พนักงานประชาสัมพันธ์ (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 2 ตำแหน่ง


สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ที่ สุขุมวิท

รายละเอียดงาน

1. ดูแลรับผิดชอบในการรับสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียน 2. ให้เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาเกี่ยวกับการสมัครเรียน ทั้งที่มาเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาด้วยตนเองและทางเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น เกรดเฉลี่ย 2.5 เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาไป มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น N4 เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาไป มีความรู้ภาษาที่ 3 ภาษาเกาหลี หรือภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาโปรแกรมพื้นฐาน (Word, Excel) และอินเตอรเน็ตได้ในระดับดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี สามารถทำงานในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ หรือเข้ากะ ได้
กรอกใบสมัครงานออนไลน์ Download ใบสมัคร
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัครงานได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สำนักงานสุขุมวิท
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ดูแผนที่
เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา 0-2258-0320-5 (ต่อ 1116)
E-Mail: career@tpa.or.th
สำนักงานพัฒนาการ
534/4 ซอยพัฒนาการ 18 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ดูแผนที่
เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา 0-2258-0320-5 (ต่อ 1116)
E-Mail: career@tpa.or.th

<< กลับเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา ตำแหน่งงาน ส.ส.ท.